Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Nhà trường

Cập nhật lúc : 15:09 26/09/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018
1. NHIỆM VỤ CHUNG Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong triển khai nhiệm vụ của nhà trường, tổ chuyên môn và mỗi cá nhân; Chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức,trách nhiệm công dân

Tải file