Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Nhà trường

Cập nhật lúc : 09:47 12/10/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC: 2016-2017

  1. A.   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  2. 1.     Tình hình học sinh đầu năm học

a/ Số lượng và biên chế  học sinh đầu năm 2016-2017:

Khối

Số lớp

SỐ HS

Nữ

HS dân tộc

HS lưu ban

HS mồ côi cha và mẹ

Ghi chú

10

10

414

224

0

4

3

Ban cơ bản

11

11

462

229

2

3

1

Ban cơ bản

12

10

385

175

0

 

2

Ban cơ bản

Cộng

31

1261

628

2

7

6

 

 

b/ Chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

 

Lớp

Sĩ số

 

Học lực

Hạnh kiểm

10

470

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

18

218

211

22

1

395

66

11

0

 

%

3.8

46,4

44,9

4,7

0.2

83,3

13,9

2,3

 

11

392

SL

19

188

176

9

1

305

78

7

2

%

4.8

47.8

44.8

2.3

0.3

77.6

19.8

1.8

0.5

12

316

SL

7

230

78

1

0

283

27

6

0

%

2.2

72.8

24.7

0.3

 

89.6

8.5

1.9

 

Tổng

1178

SL

44

636

477

19

2

983

171

24

2

%

3.7

54

40.4

1,6

0.2

83.1

14.5

2

0.2

Ưu điểm:

- Chất lượng giáo dục của trường trong năm học vừa qua đánh dấu sự chuyển biến lớn, thể hiện số học sinh giỏi và khá tăng nhiều, số học sinh yếu kém giảm sâu, học sinh bỏ học ít, học sinh ở lại lớp chỉ có 21 em (1,8%), các chỉ số đã tiệm cận trường chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ. Các hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trở thành phong trào rộng, các cuộc thi của học sinh tham gia chất lượng và đạt giải cao cấp tỉnh và cấp Bộ. Không có học sinh vi phạm pháp luật bị truy tố hình sự và không có học sinh gây gỗ đánh nhau, cũng như ứng xử chưa tốt làm ảnh hưởng đến giáo dục của nhà trường.  Học sinh lớp 12 đổ tốt nghiệp 97,5%, trên tỷ lệ chung toàn tỉnh, thành phố. Học sinh vào đại học nguyện vọng 1 có 60 em, trong đó có 2 em đạt 24,75 điểm, 73 em vào cao đẳng chiếm tỷ lệ 64,4%.

- Các chỉ số về chất lượng giáo dục toàn diện đề vượt và đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức năm học 2015-2016.

- Văn hóa ứng xử của học sinh đã có sự chuyển biến rõ nét biểu hiện qua hành vi, ngôn ngữ với thầy cô, bạn bè, niềm tự hào của học sinh về nhà trường. Cha mẹ học sinh và học sinh có niềm tin lớn vào nhà trường.

Hạn chế:

- Học sinh mũi nhọn trong kỳ thi HSG cấp tỉnh (chỉ có 2 giải môn sử), các cuộc thi IOE, Violimpic, Tin học văn phòng số lượng học sinh dự thi chưa đáp ứng kỳ vọng, chỉ tiêu đề ra.

- Một số học sinh yếu, mất căn bản kiến thức, rèn luyện hạnh kiểm chưa tốt, chưa có dấu hiệu tiến bộ.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

2.1. Giáo viên:

TT

Bộ môn

T.số

Nữ

Đảng viên

Biên chế

Hợp đồng

Trình dộ đào tạo

Ghi chú

> ĐH

ĐH

1

Toán

10

7

1

9

 

2

8

 

 

2

6

4

2

6

 

1

5

 

 

3

Hoá

6

6

2

6

 

1

5

 

 

4

Sinh-NN

5

3

2

5

 

1

4

 

 

5

Văn

9

8

3

9

 

1

8

 

 

6

Sử

3

2

2

3

 

2

1

 

 

7

Địa

3

3

1

3

 

 

3

 

 

8

C dân

2

2

1

2

 

 

2

 

 

9

Tin

7

4

4

7

 

1

6

 

 

10

Tiếng anh

10

10

3

10

 

 

10

 

 

11

TD-QP

6

2

1

6

 

 

6

 

 

12

Công nghệ

5

2

2

5

 

 

5

 

 

 

Cộng

72

54

24

72

 

9

63

 

 

 

2.2 Cán bộ- nhân viên:

TT

Chuyên môn

T số

Nữ

Đảng viên

Biên chế

Hợp đồng

Trình dộ đào tạo

Ghi chú

> ĐH

ĐH

1

Ban GH

3

0

3

3

 

2

1

 

 

2

BT đoàn

1

0

 

1

 

 

1

 

 

3

Nhân viên VP

7

4

1

5

2

 

4

3

 

4

Thiết bị

2

0

 

2

 

 

2

 

 

 

Cộng

13

5

4

11

2

 

8

3

2

Ưu điểm:

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã có sự đoàn kết trong xây dựng đơn vị, tổ chuyên môn và các đoàn thể; Thống nhất cao với Chủ trương của Trường. Thường xuyên đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, quy chế của Ngành. 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 13 thầy cô được công nhận là CSTĐ CS.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên được đào tạo đúng chuẩn và trên chuẩn, thường xuyên được bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cơ cấu đội ngũ đầy đủ, hợp lý tương đối trong các phân môn, có giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm, gương mẫu, có giáo viên trẻ nhiệt tình; tất cả đều có trách nhiệm cao với học sinh của mình.

- Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ đã được thực hiện có kế hoạch, bài bản từ tư tưởng, phẩm chất, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Hạn chế:

- Tinh thần vượt khó của đội ngũ đôi lúc chưa cao, sự phối hợp và hợp tác trong công việc thiếu nhịp nhàng.

- Trong nhận thức, một số thầy cô vẫn chưa xem  học sinh là mối quan tâm hàng đầu, là trên tất cả các công việc còn lại. Chính điều này là là một cản trở cho việc xây dựng mối đoàn kết và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường.

- Uy tín và thương hiệu cá nhân của cán bộ, giáo viên trong Ngành, trong địa phương, trong cộng đồng chưa cao.

- Một số tổ chuyên môn chưa chủ động trong xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề, các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, các cuộc thi về chuyên môn của học sinh.

3. Điều kiện cơ sở vật chất

- Tổng diện tích trường: 6500m2

- Số phòng học:  Có 19 phòng học được sử dụng để dạy học cho 2 khối sáng và chiều, trong đó có 3 phòng sử dụng để dạy trái buổi như: phụ đạo, đổi mới phương pháp, dạy bù…Có 5 phòng thực hành: 3 phòng tin, 1 phòng TH vật lí, 1 phòng TH sinh – hoá, 1 phòng học tiếng anh hiện đại; 6  phòng làm việc của 6 tổ chuyên môn.

- Sân bãi học thể dục, sinh hoạt được tu sửa với quy mô đảm bảo cho hoạt động dạy – học.

- Thiết bị dạy học: các phòng học đều được lắp máy chiếu hoặc TV 52” để dạy học ứng dụng CNTT, các phòng bộ môn cơ bản đều có đủ thiết bị dạy học tối thiểu, được mua bổ sung và sửa chữa kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2016 - 2017, trong bối cảnh toàn Ngành tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào. Là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XV. Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Những điều kiện thuận lợi:

- Kế thừa thành quả, phương hướng, giải pháp đã làm trong năm học 2015 -2016 là một năm học có kết quả chuyển biến rõ về chất với các năm học trước. Đây chính là nền tảng cơ bản, là niềm tin cho toàn đội ngũ, học sinh và cha mẹ học sinh về năm học 2016-2017.

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành Ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương các cấp; đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Sở GD & ĐT về Chủ trương và giải pháp trong suốt năm học.

- Đội ngũ đoàn kết, thống nhất, có năng lực và tâm huyết trách nhiệm với nghề nghiệp và học sinh.

Những khó khăn và thách thức

Trước yêu cầu của đổi mới giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên cần phải không ngừng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy, không ngừng học tập đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả, cập nhật thông tin, khả năng sáng tạo, tự học, tự bồi dưỡng. Thường xuyên nâng cao trình độ ngoại ngữ và đặc biệt là giàu lòng yêu thương học sinh, yêu nghề, mến trẻ.

Tác động rất lớn của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng vào nhà trường, ảnh hưởng mặt trái của mạng xã hội, internet, trò chơi…đối với việc giáo dục học sinh.

Niềm tin và kỳ vọng lớn của cha mẹ học sinh và xã hội vào chất lượng giáo dục của nhà trường.

          Trường Trung học phổ thông Cao Thắng xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 tập trung vào các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp sau đây:

 

1. NHIỆM VỤ CHUNG

Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân với cộng đồng, xã hội. Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng với yêu cầu xã hội và kỳ vọng của cha mẹ học sinh;

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

2.1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016- 2020”, kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Cao Thắng giai đoạn 2016-2020.

2.3. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác nhà trường, tổ chuyên môn, lớp học và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 2.4. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của lãnh đạo trường, tổ và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

2.5. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2.6. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tư vấn, phân luồng học sinh sau trung học phổ thông.

2.7. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

2.8. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổ chức tốt việc dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh 10 năm. Hoàn thành công tác bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh theo khung chuẩn năng lực ngôn ngữ Châu Âu cho các giáo viên còn lại.

2.9. Triển khai công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng,  hướng đến nâng cấp độ kiểm định chất lượng nhà trường. Rà soát các tiêu chí và có giải pháp phù hợp, tăng cường cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2018.

 

3. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

a/ Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn mặt bằng chung của tỉnh,  trong đó tỷ lệ được xét đỗ đại học, cao đẳng tăng từ 3-5%.

b/ Mỗi bộ môn đều có đội tuyển thi HSG cấp tỉnh đảm bảo số lượng theo quy định và đạt giải HS giỏi cấp tỉnh ( từ giải khuyến khích trở lên).

c/ Phấn đấu mỗi  tổ chuyên môn/bộ môn/khối lớp có ít nhất 1 đề tài tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp trường, có đủ dự án dự thi cấp tỉnh đạt giải cao.

d/ Có học sinh tham gia các hội thi Văn nghệ, TDTT, GDQP, IOE, VIO, viết thư UPU… do các ban ngành cấp trên tổ chức và đều đạt giải.

e/ Xếp loại hạnh kiểm khá tốt 95% trở lên, trong đó loại Tốt trên 85%, học lực loại Giỏi 5% trở lên, học lực loại khá trên 55%, học lực loại yếu, kém dưới 2%

f/ 100% học sinh lớp 11 học nghề phổ thông.        

g/ Tỷ lệ học sinh bỏ học Trung học: dưới 0,5%.

h/ Mỗi bộ môn đều có giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Có giáo án dự thi bài giảng tích hợp liên môn, có hướng dẫn học sinh dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn.

i/ 100% Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 90% lao động tiên tiến, 15% chiến sĩ thi đua cơ sở, 1%  chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể lao động xuất sắc.

k/ Hoàn thành báo cáo tự đánh giá để nâng cấp độ kiểm định chất lượng lên cấp độ 2. Các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục, đội ngũ, học sinh, xã hội hóa đạt chuẩn quốc gia.

C. Công tác thi đua, khen thưởng

- Trên cơ sở nội dung và yêu cầu của các cuộc vận động và phong trào thi đua của Đảng, nhà nước và Ngành GD &ĐT, nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức và phát động phong trào thi đua trong nhà trường theo từng chủ đề, chủ điểm để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết để rút kinh nghiệm để công tác thi đua có hiệu quả cao.

- Mỗi cán bộ, giáo viên phải có ít nhất 1 sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký từ đầu năm học là cơ sở để xét thi đua theo quy định của UBND tỉnh.

- Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao của tập thể và cá nhân, Hội đồng thi đua trường tổ chức đăng ký thi đua đầu năm học cho các tập thể và toàn thể đội ngũ.

- Công tác xếp loại thi đua cuối năm căn cứ vào: Chỉ tiêu chất lượng, công việc giao đầu năm học, kỷ luật lao động, việc thực hiện các quy tắc, quy chế trong và ngoài nhà trường, chú trọng quy chế chuyên môn, để đánh giá. Cụ thể:

-  Không có CBGV-NV vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; vi phạm các quy ước văn hóa trong nhà trường; bị kỷ luật lao động và cuối năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 100% giáo viên đạt Lao động tiên tiến trong đó từ 15% đạt CSTĐ cấp Cơ sở, 1 % CSTĐ cấp tỉnh.

- Không có học sinh vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; vi phạm các quy ước văn hóa trong nhà trường; học sinh bị kỷ luật đuổi học.

        D. Kiến nghị:

Để trường đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch, chúng tôi mong rằng lãnh đạo các cấp, phụ huynh học sinh quan tâm, cộng tác, giúp đỡ với trường nhiều hơn nữa. Sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp và quý phụ huynh sẽ tạo điều kiện và động lực lớn để thầy và trò chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

          1. Đối với Sở GD&ĐT.

Đề nghị Sở GD & ĐT tham mưu với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng ban hành quyết định và thực hiện giải tỏa đền bù các hộ dân ở khu tập thể sau Trường sớm để trả lại khoảng 2000m2 đất cho Trường mới đủ diện tích xây dựng trong năm 2017.

- Tham mưu với Ủy Ban nhân dân Tỉnh sớm cấp vốn trong 2017  để nhà đầu tư thực hiện việc xây dựng và sửa chữa Trường sau khi có Chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

          2. Đối với địa phương:

-  Giúp trường bảo đảm được an ninh trường học, môi trường giáo dục, phối hợp chặt chẽ thường xuyên với trường để giáo dục học sinh ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật, nội quy, quy ước địa phương...không bao che, không xem nhẹ hành vi sai trái của học sinh.

- Tham gia xây dựng và tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh, tạo điều kiện để ban đại diện CMHS hoạt động có hiệu quả.

- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư xây dựng Trường THPT Cao Thắng sớm hoàn thành Thiết kế và dự án kinh tế kỹ thuật, chỉ đạo các ban ngành chức năng thẩm định và sớm cấp vốn để xây dựng Trường theo quyết định 2520 ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Chủ trương đầu tư Trường THPT Cao Thắng.

          3.  Đối với cha mẹ HS:

          3.1. Kịp thời thông báo cho nhà trường những sai sót của con em và bàn biện pháp phối hợp để giáo dục ngăn chặn những sai trái kịp thời; tham gia cùng nhà trường quản lý học sinh thường trốn học, bỏ tiết…

           3.2. Tham gia, cộng tác với nhà trường thường xuyên, tích cực hơn để giáo dục học sinh.

          3.3. Cùng với nhà trường chủ trì công tác xã hội hóa giáo dục: cải tạo cây xanh trong vườn trường, vận động để có kinh phí hỗ trợ các hoạt động giáo dục có thành tích cao…

 

 

Nơi nhận:

-          - Sở GD ĐT (để b/c);

-          - Thành ủy Huế (để b/c);

-          - Toàn cơ quan;

-          - Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Đắc Dũng