Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Nhà trường

Cập nhật lúc : 04:11 28/10/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

Năm học 2015 - 2016, trong bối cảnh toàn Ngành tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào. Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, từng bước thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giáo dục, bồi dưỡng ý  thức  trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà  giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

\r\n

Những điều kiện thuận lợi:

\r\n

- Kế thừa thành quả, hướng đi, giải pháp đã làm trong năm học 2014 -2015 là một năm học có kết quả thắng lợi cao so với năm học 2013-2014. Đây chính là nền tản cơ bản, là niềm tin cho toàn đội ngũ, học sinh và cha mẹ học sinh về năm học 2015-2016.

\r\n

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành Ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương các cấp; đặt biệt là sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Sở GD & ĐT về Chủ trương và giải pháp trong suốt năm học.

\r\n

- Đội ngũ bước đầu đã đoàn kết, thống nhất, có năng lực và tâm huyết trách nhiệm với nghề nghiệp và học sinh.

\r\n

Những khó khăn và thách thức

\r\n

Ngành giáo dục Đào tạo đang có những thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu Đổi mới theo Nghị quyết của Đảng. Vì vậy cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải không ngừng đổi mới để đáp ứng một cách nhanh chóng trên lĩnh vực chuyên môn của mình.

\r\n

Kỳ thi THPT quốc gia chung (2 trong 1)  sắp đến dự báo sẽ tiếp tục có thay đổi về phương thức xét tuyển, kế hoạch tổ chức kỳ thi vẫn chưa ổn định rõ nét, nên sự chuẩn bị của nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh cần phải  quyết liệt hơn, chu đáo hơn. Đây cũng là một thách thức không nhỏ cho  nhà trường THPT, các thầy cô giáo để khẳng định chất lượng dạy học của mình.

\r\n

Nhận thức của một số cha mẹ học sinh và học sinh về vấn đề học tập, giáo dục vẫn còn đơn giản, đôi lúc khoán công việc cho nhà trường. Phân luồng học sinh vào Đại học, Cao đẳng, trung học chưa tốt; áp lực công ăn việc làm sau khi ra trường, hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến công tác dạy và học của nhà trường.

\r\n

          Trường Trung học phổ thông Cao Thắng xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 tập trung vào các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp sau đây:

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

\r\n

1.1. Tiếp tục triển khai kế hoạch 1621/KH-SGD ĐT ngày 5/8/2014 về kế hoạch hành động của Ngành GD ĐT Thừa Thiên Huế, Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số  88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

\r\n

1.2. Tiếp tục thực hiện  các mục tiêu của  “Chương trình hành động của ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XI và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011- 2015”. 

\r\n

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” có hiệu quả, phù hợp điều kiện, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Phát triển phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “ dạy tốt- học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục.

\r\n

1.4. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra của nhà trường: từ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, phó tổ trưởng theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện gắn trách nhiệm cá nhân với công việc được giao.  Thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường và tổ chuyên môn; tăng cường trách nhiệm giải trình của nhà trường, tổ/bộ môn, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, toàn đội ngũ, học sinh và kiểm tra của cấp trên.

\r\n

1.5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tổ chức tốt việc dạy học thí điểm chương trình Tiếng Anh lớp 10.

\r\n

1.6. Xây dựng  đội ngũ các thầy cô giáo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là một khối đoàn kết vững chắc, kỹ cương, kỷ luật, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành nghiêm túc Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, thống nhất đồng thuận vì mục tiêu chung của nhà trường. Phát triển đội ngũ về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

\r\n

1.7. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và quản lí dạy học đáp ứng từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

\r\n

 

\r\n

2. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

\r\n

2.1. Giáo dục:

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

TT

\r\n
\r\n

Nội dung hoạt động

\r\n

Giáo dục

\r\n
\r\n

Kết quả năm học

\r\n

2014-2015

\r\n
\r\n

Chỉ tiêu năm học

\r\n

2015-2016

\r\n
\r\n

Ghi chú

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Hạnh kiểm Tốt

\r\n
\r\n

71,2%

\r\n
\r\n

75%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

                   Khá

\r\n
\r\n

23,5%

\r\n
\r\n

20%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

                  Yếu

\r\n
\r\n

0,9%

\r\n
\r\n

0%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

    Học lực Giỏi               

\r\n
\r\n

1,1%

\r\n
\r\n

5%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

                   Khá

\r\n
\r\n

30,9

\r\n
\r\n

35%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

                  Yếu

\r\n
\r\n

6%

\r\n
\r\n

<5%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

HS giỏi cấp tỉnh

\r\n
\r\n

6 giải

\r\n
\r\n

8 giải

\r\n
\r\n

Có giải Ba

\r\n
\r\n

4

\r\n
\r\n

Tỷ lệ đổ TN 12

\r\n
\r\n

98%

\r\n
\r\n

98%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

Tỷ lệ HS từ điểm sàn Đại học trở lên

\r\n
\r\n

67,7%

\r\n
\r\n

68%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

Nghiên cứu khoa học HS

\r\n
\r\n

 Giải QG

\r\n
\r\n

Giải QG

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

7

\r\n
\r\n

Chuyên môn nghiệp vụ GV

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Có giải cấp tỉnh

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

8

\r\n
\r\n

Thi đua của trường

\r\n
\r\n

Hoàn thành nhiệm vụ

\r\n
\r\n

Tập thể lao động tiên tiến

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

2. 2. Các chỉ tiêu khác

\r\n

- Đảng bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

\r\n

- Công đoàn cơ sở vững mạnh

\r\n

- Đoàn Trường cơ sở vững mạnh

\r\n

- Hội Chữ thập đỏ vững mạnh

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

D. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI  PHÁP CHỦ YẾU

\r\n

 

\r\n

1. Công tác nhận thức:

\r\n

Toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và CMHS không ngừng nâng cao nhận thức về Chủ trương, Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành, từ đó gắn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường. Vì vậy cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau :

\r\n

Về đội ngũ :

\r\n

Tổ chức học tập, quán triệt, kịp thời và nghiêm túc thực hiện Chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

\r\n

Tăng cường phổ biến học tập, quán triệt pháp luật, quy định của Ngành, quy ước, quy tắc của Trường với toàn thể cán bộ giáo viên.

\r\n

 Thực hiện xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công khai, tổ chức thực hiện  theo quy định pháp luật và đồng thời có tính nhân văn, trên tinh thần trước hết vì học sinh, nhà trường, xã hội.Thông qua lớp học chính trị đầu năm  và các sự kiện chính trị, các cuộc thi tìm hiểu, các hội nghị, hội thảo, hội họp, sinh hoạt tập thể ... để cập nhật thông tin và từng bước nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho đội ngũ, chú trọng  quy định về đạo đức nhà giáo và dạy thêm học thêm.

\r\n

Đối với phụ huynh:

\r\n

Kết hợp với địa phương trong vùng tuyển sinh tuyên truyền để nhân dân nhận thức được mục tiêu kế hoạch của nhà trường, tăng cường các giải pháp và trách nhiệm phối hợp vì mục tiêu chung.

\r\n

Cung cấp đầy đủ những đánh giá về học sinh cho phụ huynh trong các buổi họp phụ huynh hoặc bằng các hình thức khác như: điện thoại, thông báo để  phối kết hợp tốt trong việc giáo dục học sinh.

\r\n

Về  học sinh:

\r\n

Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng, tác phong tư cách và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức tự học, tự rèn luyện cho học sinh.

\r\n

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích thành lập và sinh hoạt câu lạc bộ đội, nhóm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn.

\r\n

Tổ chức đối thoại giữa hiệu trưởng và học sinh định kỳ trong năm học.

\r\n

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch giáo dục

\r\n

2. 1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

\r\n

2.1.1 Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông và nội dung tinh giảm, các tổ chuyên môn và giáo viên chủ động thực hiện xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học , có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.  Học kỳ I kết thúc vào ngày 29/12/2015, học kỳ II kết thúc vào ngày 15/5/2016, muộn nhất là 22/5/2016.

\r\n

- Trong thời gian dạy và học của mỗi học kỳ đều có các ngày nghỉ lễ, nghỉ Hội nghị, các thầy cô cần phải chủ động kế hoạch dạy bù để kịp tiến trình thời gian. Phải đảm bảo tính thống nhất về nội dung và thời gian của kế hoạch của cá nhân, tổ CM và kế hoạch của trường để đồng bộ tổ chức và quản lý.

\r\n

- Trong học kỳ II, trường sẽ điều chỉnh lại lịch học của khối 12 một cách phù hợp  để ưu tiên hơn cho các môn thi quốc gia có điều kiện ôn tập.

\r\n

- Trong kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh  của các bộ môn cần thực hiện được tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

\r\n

2.1.2. Tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình  dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; nâng cao, bám sát tùy vào đối tượng học sinh.  Mỗi tổ chuyên môn phải có 1- 2 chuyên đề dạy học chủ đề tích hợp trong mỗi học kỳ. Chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên,  nhân viên được Hiệu trưởng  phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

\r\n

- Các tổ chuyên môn sau khi tham gia tập huấn có báo cáo với Hiệu trưởng về nội dung tập huấn, đề xuất kế hoạch tập huấn cho giáo viên trong thời gian sớm nhất.

\r\n

 - Triển khai đầy đủ các cuộc thi giải quyết các vấn đề học tập liên môn trong học sinh, động viên học sinh tham gia.

\r\n

- Tổ chuyên môn chủ động triển khai cuộc thi dạy học chủ đề tích hợp và chọn bài giảng của giáo viên để tham gia cấp trường, cấp tỉnh.

\r\n

- Có kế hoạch về nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn của 18 lần sinh hoạt, cụ thể trong kế hoạch tổ. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung cần giải quyết các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh theo định hướng pháp triển năng lực, đổi mới kiêm tra đánh giá, các vấn đề thực tiễn trong dạy học, sinh hoạt tổ chuyên môn nghiên cứu bài học.

\r\n

- Trong dạy học tùy vào từng bộ môn, bài học, giáo viên cần chú trọng tích hợp rèn luyện giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

\r\n

2.2. Tổ chức các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng và hoạt động ngoài giờ lên lớp:

\r\n

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích thành lập và sinh hoạt câu lạc bộ đội, nhóm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn. Cụ thể:

\r\n

- Tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam

\r\n

- Tổ chức đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi nghiên cứu khoa học, tin học trẻ không chuyên, sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng …trong toàn thể học sinh để học sinh có cơ hội thể hiện các trải  nghiệm sáng tạo của tuổi trẻ, hỗ trợ tích cực trong học tập cũng như định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh.

\r\n

Cuộc thi nghiên cứu KHKT: học kỳ I, Trường sẽ tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo và cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp trường để chọn các dự án tham gia thi cấp tỉnh; vận động mỗi lớp có ít nhất có 1 đề tài dự thi, mỗi bộ môn tham gia hướng dẫn ít nhất 1 đề tài cho bộ môn mình.

\r\n

Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, tin học trẻ không chuyên, sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng: Giao trách nhiệm cho tổ chức Đoàn – Hội đưa vào trong kế hoạch hoạt động của mình, phát động, đôn đốc, kiểm tra thúc đẩy học sinh tham gia có hiệu quả các cuộc thi để có sản phẩm, dự án dự thi cấp tỉnh.

\r\n

- Các tổ chuyên môn và giáo viên các bộ môn có sự chuẩn bị sớm từ đầu năm học  để học sinh tham gia các cuộc thi tiếng anh qua mạng(IOE), giải toán qua mạng (violimpic) và phấn đấu tham gia số lượng lớn cuộc thi cấp trường và cấp tỉnh đạt giải cao.

\r\n

- Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh lớp học và khuôn viên nhà trường có tính giáo dục nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

\r\n

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu truyền thống nhà trường, các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của học sinh trong điều lệ trường phổ thông, đánh giá xếp loại học sinh, các hoạt động văn nghệ, thể thao và ứng xử của học sinh.

\r\n

- Hợp tác với các đơn vị tổ chức cho học sinh rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng bơi lội, rèn luyện sức khỏe. Tổ chức giáo dục an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường.

\r\n

- Thực hiện đủ các chủ đề  theo qui định cho mỗi tháng với thời lượng 02 tiết (giáo viên chủ nhiệm đảm trách), tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD (khối 10-chủ đề đạo đức; khối 11-chủ đề  kinh tế; khối 12-chủ đề pháp luật).

\r\n

2.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

\r\n

- Tham gia dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” triển khai chương trình thí điểm ở 1 lớp 10(10B6), tổ chức phụ đạo thêm kỹ năng nghe, nói cho học sinh chưa đáp ứng trình độ lớp này.

\r\n

- Tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

\r\n

- Tận dụng và phát huy tối đa công năng, tác dụng của phòng học ngoại ngữ tại trường, giao tổ ngoại ngữ có kế hoạch đăng ký và sử dụng cụ thể có sơ kết và tổng kết quá trình dạy và rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

\r\n

- Bố trí và có kế hoạch để giáo viên tổ tiếng anh chưa đạt chuẩn phải hoàn thành chuẩn trong năm 2016 theo yêu cầu của Bộ.

\r\n

2.4. Dạy nghề và hướng nghiệp:

\r\n

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các trường THCS, THPT trên địa bàn để tuyển sinh và tổ chức dạy nghề PT đảm bảo số lượng và chất lượng.

\r\n

- Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học, tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học; nâng cao nhận thức và năng lực học nghề của học sinh, quan tâm đến việc phân luồng và bồi dưỡng học sinh.

\r\n

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; tập huấn phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thi nghề phổ thông;  Sử dụng hiệu quả mạng internet và website để phục vụ quản lý, dạy học.

\r\n

- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần chú ý đến việc hình thành cho học sinh những kỹ năng lao động cần thiết, điều kiện bảo đảm an toàn lao động, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu; lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,…

\r\n

- Chú trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, góp phần phân luồng và chuẩn bị cho học sinh cuối cấp lựa chọn ngành nghề, học tiếp hoặc tham gia vào cuộc sống lao động phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân và nhu cầu xã hội.

\r\n

-  Tổ chức và quản lí tốt hoạt động dạy nghề tham gia học nghề của học sinh khối 8, 11 bằng cách tăng cường sự phối hợp  2 chiều của trường ta với các trường có liên kết, kết nối mối liên hệ GVCN với CMHS để thúc đẩy, vận động 100% HS lớp 11 học nghề. Phấn đấu HS khối 11 xếp loại khá giỏi 80% trở lên.

\r\n

- Tổ chức tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh cả 3 khối, theo chương trình rút gọn 09 tiết /năm (GVCN đảm nhận). Các nội dung tích hợp đưa sang giảng dạy ở môn Công nghệ. Thành lập và tổ chức hoạt động Ban tư vấn - hướng nghiệp  để kết hợp GVCN, GVBM và CMHS tư vấn cho HS trong việc chọn trường thi, nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện hoàn cảnh của mỗi HS.

\r\n

- Tổ chức điều tra và khảo sát về hướng chọn Trường thi, nghề nghiệp để tư vấn và phân luồng tốt học sinh.

\r\n

2.5. Công tác giáo dục quốc phòng, phong trào Hội khỏe Phù Đổng:

\r\n

 Thực hiện đúng chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của Bộ.

\r\n

Tiếp tục tổ chức và phát triển phong trào Hội khỏe Phù Đổng theo định kỳ. Xây dựng lực lượng chuẩn bị các giải đấu và tham gia HKPĐ tỉnh vào tháng 10/2015 tại.

\r\n

2.6. Công tác Đoàn, Hội liên hiệp TN:

\r\n

- Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng, tác phong tư cách và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức tự học, tự rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên.

\r\n

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích thành lập và sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn…

\r\n

- Tổ chức, phân công lớp trực, cán bộ Đoàn trực để theo dõi và giáo dục học sinh

\r\n

3. Nhiệm vụ giải pháp về nâng cao chất lượng dạy học

\r\n

- Căn cứ Chỉ thị năm học 2015-2016 của Bộ trưởng, vào chỉ tiêu chung của Ngành, các nhiệm vụ và giải pháp về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học, điều kiện của nhà trường, trường giao chỉ tiêu giáo dục cho từng bộ môn, từng giáo viên. Trên cơ sở đó mỗi tổ chuyên môn/giáo viên căn cứ vào nhiệm vụ được giao mà đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch của mình, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp, công tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

\r\n

3.1- Giải pháp về phụ đạo học sinh yếu kém: Trên cơ sở đối tượng học sinh từng lớp dạy, mỗi giáo viên chủ động xây dựng  kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém cụ thể sau 4 tuần dạy học, trước bài kiểm tra định kỳ 4 tuần. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên và CMHS để vận động các em đến học phụ đạo, xây dựng kế hoạch báo cáo kế hoạch với tổ và trường để theo dõi, quản lí và tạo điều kiện dạy học. Trong dạy học phụ đạo cần lưu ý tăng cường khuyến khích, động viên tinh thần học tập, dạy những kiến thức để xóa yếu kém. Làm tốt khâu này thì cơ bản đảm bảo chất lượng đại trà.

\r\n

3.2- Giải pháp về bồi dưỡng học sinh giỏi:

\r\n

Bồi dưỡng HSG khối 12: Kế thừa nền tản của năm học trước đã có kế hoạch và hình thành đội dự tuyển học sinh giỏi của 11 bộ môn, bắt đầu từ tuần 2 năm học 2015-2016, các tổ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đợt 2 đến đầu tháng 11/2015 để tham gia dự thi. Thời khóa biều và chương trình bồi dưỡng thực hiện theo kế hoạch và phê duyệt Hiệu trưởng. Huy động GVCN, Đoàn thanh niên và CMHS tham gia động viên thường xuyên, biểu dương kịp thời các học sinh tham gia đội dự tuyển. Các bộ môn chưa có HSG cấp tỉnh trong những năm gần đây cần  tìm rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Các bộ môn đã làm tốt trong năm qua cần phát huy để duy trì và nâng cao hơn nữa thành quả. Ưu tiên tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy cô và học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

\r\n

Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11:

\r\n

 Để có cơ sở để hình thành các đội dự tuyển HSG 10,11, giao trách nhiệm cho giáo viên và tổ chuyên môn, bộ môn trong quá trình giảng dạy cần tích cực phát hiện những HS có năng lực, năng khiếu của môn học, từ đó có biện pháp bồi dưỡng định hướng, tạo niềm đam mê, khát vọng môn học cho học sinh, từ đó để HS tham gia kỳ thi HSG cấp trường được tổ chức đầu học kỳ II hàng năm. Phân công dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cần có tính kế thừa từ lớp 10 đến 12. Kỳ thi HSG cấp trường một mặt nhằm xây dựng phong trào thi đua học tập tích cực trong nhà trường, mặt khác làm cơ sở cho việc hình thành đội tuyển, vì vậy để phong trào phát triển mạnh, cần đề cao vai trò của tất cả các lực lượng trong đó giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho GVCN là động viên, GVBM là phát hiện, bồi dưỡng và cha mẹ học sinh là yếu tố thúc đẩy, động viên phong trào. Đầu Học kỳ II, tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 11 và lớp 10 môn Tin học, môn Giải Toán bằng MTCT để có cơ sở cho hình thành đổi tuyển năm 2016-2017.

\r\n

3.3- Các giải pháp đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia và nâng cao chất lượng vào Đại học và cao đẳng:

\r\n

Tùy theo đối tượng học sinh và chương trình dạy học bám sát từng lớp 12 mà tổ chức học bám sát 3 môn toán, văn và ngoại ngữ, vật lý, hóa  dùng để củng cố, ôn tập kiên thức đã học, tăng cường các dạng bài nâng cao để học sinh có điều kiện làm bài tốt hơn.

\r\n

Tổ chức cho học sinh đăng ký môn thi sớm, thống kê, khảo sát và tư vấn chọn môn thi; có kế hoạch thông báo cho giáo viên bộ môn biết học sinh đăng ký thi môn của mình phụ trách để giao nhiệm vụ cụ thể hơn.

\r\n

 Trường sẽ chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh 12 tổ chức dạy ôn tập tăng cường 3 môn thi bắt buộc (văn, toán, ngoại ngữ) và 1 môn tự chọn để giúp HS có điều kiện củng cố, rèn luyện, khắc sâu đủ để tham gia kỳ thi có chất lượng cao nhất. Chương trình và nội dung ôn tập do giáo viên giảng dạy soạn, bộ môn thảo luận và thống nhất để Hiệu trưởng duyệt và tổ chức dạy. Tổ chức và quản lí theo  quy định dạy thêm trong nhà trường với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học.

\r\n

Giao chỉ tiêu chất lượng xét tuyển vào Đại học cho từng lớp 12, giáo viên chủ nhiệm và  giáo viên bộ môn có trách nhiệm bám sát đối tượng học sinh để có biện pháp tư vấn nghề nghiệp, định hướng chọn trường, ban/ khối thi và tổ chức dạy học phù hợp nhằm đạt được chỉ tiêu giao.

\r\n

Làm tốt công tác tư vấn về nhận thức kể cả trong đội ngũ, CMHS và học sinh về  tính chất nội dung và yêu cầu mới của kỳ thi quốc gia; tư vấn việc chọn trường, chọn nghề phù hợp để góp phần giải quyết vấn đề số lượng HS tham gia thi  Đại học nhiều do phân luồng chưa tốt và vấn đề xã hội.

\r\n

Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể đội ngũ từ quản lí đến giáo viên và nhân viên trong công tác của mình đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nguyện vọng của CMHS và xã hội.

\r\n

Khảo sát, điều tra việc học tập ở lớp, ở nhà và học thêm của học sinh từ đó có giải  pháp giúp đỡ các học sinh học tập tốt hơn.

\r\n

Tích cực đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh, nhất là bài kiểm tra định kỳ theo định hướng phát triển năng lực học sinh, bài thi thử để các HS có điều kiện rèn luyện và trường có cơ sở để đề xuất các giải pháp. Dự kiến tổ chức 2 đợt thi thử theo phương thức tổ chức của Bộ.

\r\n

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên tăng cường ra đề, giao lưu đề kiểm tra đánh giá, sưu tập các đề kiểm tra mới trên các diễn đàn để cho HS rèn luyện các dạng đề, đề mở, đề chú trọng năng lực để học sinh làm quen và thích nghi.

\r\n

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích thành lập và sinh hoạt câu lạc bộ đội, nhóm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn.

\r\n

4. Nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

\r\n

Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

\r\n

4.1. Đổi mới phương pháp dạy học

\r\n

-  Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh và các phương pháp dạy học tích cực khác; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau. Các tiết thao giảng, chuyên đề, hội giảng, thi giảng là các tiết tiêu biểu về đổi mới phương pháp dạy học.

\r\n

4.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

\r\n

-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

\r\n

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học của Sở và của  Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học.

\r\n

- Tổ chức các hoạt động như:  Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh( tổ vật lý- công nghệ, hóa và sinh – công nghệ), Ngày hội công nghệ thông tin (tổ tin chủ trì), Ngày hội sử dụng ngoại ngữ (tổ tiếng anh chủ trì), Ngày hội đọc (thư viện chủ trì),…

\r\n

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

\r\n

- Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, chủ động  giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

\r\n

4. 3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

\r\n

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Tiếp tục thực hiện kiểm tra chung theo “đề chung” trong kiểm tra định kỳ theo quy định trong năm học, thực hiện nhận xét đánh giá đề kiểm tra sau khi tổ chức kiểm tra để rút kinh nghiệm trong tổ/bộ môn.

\r\n

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

\r\n

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

\r\n

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

\r\n

- Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết đối với môn ngoại ngữ.

\r\n

- Đối với môn Tiếng Anh theo chương trình thí điểm của Đề án \"Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020\": thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT, đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh.

\r\n

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) và của trường. Tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng \"Trường học kết nối\" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

\r\n

5. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

\r\n

5.1. Tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên

\r\n

- Cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, có chất lượng các đợt tập huấn do Sở tổ chức về nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Tìm hiểu về kinh doanh; Tổ chức hoạt động hướng nghiệp;... Triển khai tập huấn cho toàn đội ngũ giáo viên để tiến hành vận dụng trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá sau khi tập huấn.

\r\n

- Chỉ đạo việc  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của mỗi cá nhân cán bộ giáo viên, nâng cao ý thức trách nhiệm tự học, nghiên cứu để đổimới hình thức đánh giá bồi dương thường xuyên của giáo viên.  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý,  giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT.

\r\n

- Tiếp tục cử giáo viên tiếng anh chưa đáp ứng chuẩn đi bồi dưỡng thêm năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh cần tích cực tự bồi dưỡng và bồi dưỡng để  sớm đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu phân công dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả.

\r\n

- Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lí từ cấp tổ, đến cấp trường; tạo điều kiện để cán bộ giáo viên thể hiện năng lực, từ đó bồi dưỡng giúp đỡ để trở thành những cán bộ quản lí giỏi của trường và Ngành. Xây dựng kế hoạch cử cán bộ giáo viên đi đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trên chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ theo đúng kế hoạch như: Học cao học, bồi dưỡng cán bộ quản lí, học trung cấp chính trị, bồi dưỡng bổ sung kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Đối với giáo viên không nằm trong kế hoạch cử đi học Trường tạo điều kiện, khuyến khích để giáo viên vừa hoàn thành nhiệm vụ cơ quan vừa tham gia  học tập nếu có nhu câu.

\r\n

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

\r\n

- Tiếp tục tham gia diễn đàn trang mạng \"Trường học kết nối\"  để hỗ trợ hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học;

\r\n

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên đăng ký và tổ chức thao giảng (mỗi giáo viên 3 tiết/năm) các tiết thao giảng, thi giảng là những tiết dạy và học tiêu biểu về đổi mới phương pháp dạy học, là tiết dạy học vận dụng phù hợp, tối đa các phương tiện dạy học, công nghệ dạy học. Phối hợp với công đoàn và Đoàn thanh niên để tổ chức thao giảng và hội giảng trở thành phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

\r\n

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới về dự giờ của giáo viên và cán bộ quản lý để một mặt học tập đồng nghiệp, góp ý cho đồng nghiệp; một mặt theo dõi quá trình học tập, động viên học sinh học tập.(số lượng tiết dự giờ thực hiện theo quy định của Bộ). Các giáo viên mới ra trường từ 1 đến 3 năm cần tích cực dự giờ đồng nghiệp nhiều hơn, soạn giáo án bằng viết tay trên giấy để rèn luyện kỹ năng soạn giảng tốt hơn.

\r\n

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; n&