Thứ Hai, 19/03/2018

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ,

- 8h35: Trực báo lãnh đạo

Buổi chiều

- 14h30: Dự Hội nghị tại Sở (HT)

- 16h10: Chào cờ 

Thứ Ba, 20/03/2018

Buổi sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB số 6,

- 8h00: Nộp kết quả chỉ đạo TTSP tuần 4 (BC thầy Tiến)

- 8h00: Kiểm tra hồ sơ tổ sinh công nghệ (Thầy Kiếm

Buổi chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB số 6,  

- 14h30: Họp rà soát  kế hoạch tổ chức Trại (Thầy Tiến, Ban tổ chức và GVCN khối 10, 11)

- 15h30: Họp rà soát kế hoạch tham quan Đà Nẵng cho học sinh 12- Thầy Kiếm, Ban tổ chức và GVCN 12)

Thứ Tư, 21/03/2018

Buổi sáng

- 7h00:  Dạy học theo TKB số 6

- 8h00: Tập huấn chứng thư số tại Sở TTTT (HT và cô Bình)

- 9h35: Ôn tập các môn tự chọn cho HS 12 thi THPT QG

Buổi chiều

- 13h30: Học chuyên đề 2018 về học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh – Toàn cơ quan

- Nghỉ dạy học

- 17h00: Họp chi bộ

Thứ Năm, 22/03/2018

Buổi sáng

- 7h00:  Dạy học theo TKB số

- 7h30: Tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh tại Trường Quốc học (Cô Lợi và 25 học sinh lớp 10B4, 10B5)

Buổi chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB số 6

- 16h00: Họp Chi ủy

Thứ Sáu, 23/03/2018

Buổi sáng

- 7h00:  Dạy học theo TKB số 6

Buổi chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB số 6

Thứ Bảy, 24/03/2018

Buổi sáng

- 6h00:  Tổ chức tham quan giả ngoại cho HS 12 tại bảo tàng quân khu 5 thành phố Đa Nẵng (Thầy Kiếm, Thầy Long, GVNC 12 và HS 12 đã đăng ký)

- 7h00: Tổ chức Hội trại học sinh khối 10, 11 tại Trường ( Ban tổ chức, các thầy/ cô giáo trong toàn trường và HS khối 10,11)

Chủ Nhật, 25/03/2018

Buổi sáng

CHUYÊN MÔN:

- Dạy và học tuần 30 theo kế hoạch chương trình học kỳ II, thời khóa biểu số 6.

- Tiếp tục kế hoạch các tổ triển  khai thao giảng, dự giờ theo kế hoạch năm học và chào mừng các ngày lễ tháng 3/2018. Kiểm tra hồ sơ tổ sinh – công nghệ.

- Tiếp tục tổ chức ôn tập cho HS 12 dự thi THPT quốc gia. Phân công ra đề thi thử THPT quốc gia 12

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tổ chức hoạt động tham quan cho HS 12 và cắm trại cho HS khối 10 (kế hoạch)

- Tổ TDQP: Huấn luyện các đội HS chuẩn bị tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh