Thứ Hai, 18/03/2019

Buổi sáng

7h00: Chào cờ, trực báo GVCN

8h40: Trực báo lãnh đạo

Buổi chiều

15h20  trực báo GVCN

16h10: Chào cờ

Thứ Ba, 19/03/2019

Buổi sáng

7h00:  Dạy học theo TKB số 10 HK II

Buổi chiều

12h45:  Dạy học theo TKB số 10 HK II và dạy ôn tập 12 (kế hoạch đã có)

14h00: Dự họp BC viên cơ sở tại Thành ủy (Thầy Hải)

Thứ Tư, 20/03/2019

Buổi sáng

7h00:  Dạy học theo TKB số 10 HK II

9h35: Dạy ôn tập 12 theo kế hoạch

9h35: Dạy phụ đạo HS yếu theo KH

Buổi chiều

12h45: Dạy học theo TKB số 10 HK II, dạy ôn tập 12

15h00: Các tổ CM báo cáo DS GV, NV tham gia Ngày Chủ Nhật Xanh cho Công Đoàn. GVCN 11,10 báo danh sách cho Đoàn Trường.

Thứ Năm, 21/03/2019

Buổi sáng

7h00:  Dạy học theo TKB số 9 HK II

8h00: Dự Hội nghị đánh giá đề án Ngày CN Xanh tai Trung tâm TTN tỉnh (Thầy Long)- mới

Buổi chiều

12h45:  Dạy học theo TKB số 9 HK II

13h30: Dạy ôn tập 12 (kế hoạch đã có)

14h30: Họp rà soát nội dung thực hiện Ngày CN Xanh (BGH, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội CTĐ)

Thứ Sáu, 22/03/2019

Buổi sáng

7h00:  Dạy học theo TKB số 10 HK II

9h35: Dạy ôn tập 12 theo kế hoạch

9h35: Dạy phụ đạo HS yếu theo KH

Buổi chiều

12h45: Dạy học theo TKB số 10 HK II, dạy ôn tập 12

Thứ Bảy, 23/03/2019

Buổi sáng

7h00:  Dạy học theo TKB số 10 HK II

9h35: Dạy ôn tập 12 theo kế hoạch

9h35: Dạy phụ đạo HS yếu theo KH

Buổi chiều

- 12h45: Kiểm tra vật lí 10 (Phân công)

-14h00: Học tập chính trị chuyên đề Hồ Chí Minh 2019 (Toàn cơ quan)

- Học sinh 11 khối chiều nghỉ dạy học

Chủ Nhật, 24/03/2019

Buổi sáng

6h00: Tham gia giải Giải chạy việt dã môn chạy tập thể tại Quãng trường Ngọ Môn (KH)

7h00: Ra quân thực hiên ngày Chủ nhật xanh tại Trường và các tuyến phố đường Đống Đa.( CB,GV, NV và học sinh theo kế hoạch )

Buổi chiều

CÁC NÔI DUNG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO:

- Tổ chức dạy học chương trình tuần  29  học kỳ II theo TKB số 10, triển khai kế hoạch dạy quốc phòng 12 điều chỉnh.

- Thực hiện kế hoạch ôn tập 12 theo KH tuần, dạy phụ đạo HS 12 theo kế hoạch GV đã lập và xếp lịch dạy trong các buổi sáng thứ tư, sáu, bảy phù hợp.

- Các tổ chuyên môn hoàn thành nội dung sinh hoạt CM theo bài học của tháng 3/2019 (học kỳ II.)

- Chỉ đạo TTSP theo kế hoạch tuần 6.

- Tổ chức Ngày Chủ Nhật xanh: Đoàn trường (chủ trì) phối hợp với công đoàn xây dựng kế hoạch, lập DS cán bộ, GV, NV và HS tham gia Ngày CN Xanh của THáng Ba chu đáo, nghiêm túc và hiệu quả cao.