Thứ Hai, 12/04/2021

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ, 7h40: thông tin TS của Đại học Phú Xuân

- 7h50: Sinh hoạt lớp

- 8h35: Dạy học theo TKB số 7

Buổi chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB số 7, dạy ôn tập 12

- 15h20: Sinh hoạt lớp

- 15h40: Chào cờ

Thứ Ba, 13/04/2021

Buổi sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB số 7

- Tham gia thi đấu các môn bơi, điền kinh giai đoạn 2 (Thầy Phú, thầy Việt và HS)

Buổi chiều

-12h45: Dạy học theo TKB số 7, dạy ôn tập 12

Thứ Tư, 14/04/2021

Buổi sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB số 7

- Tham gia thi đấu các môn bơi, điền kinh giai đoạn 2 (Thầy Phú, thầy Việt và HS)

Buổi chiều

-12h45: Dạy học theo TKB số 7, dạy ôn tập 12

Thứ Năm, 15/04/2021

Buổi sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB số 7

- 9h15: Họp HĐ xét nâng lương

Buổi chiều

-12h45: Dạy học theo TKB số 7, dạy ôn tập 12

Thứ Sáu, 16/04/2021

Buổi sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB số 7

Buổi chiều

-12h45: Dạy học theo TKB số 7, dạy ôn tập 12

Thứ Bảy, 17/04/2021

Buổi sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB số 7

- 9h00: Họp trực báo

Buổi chiều

- 13h30: Dạy bù, ôn tập và bồi dưỡng (KH)

- 15h00: Tập huấn làm kiểm tra tiếng anh (Tổ Tiếng anh, Ban CNTT Thiết bị)

Chủ Nhật, 18/04/2021

Buổi sáng

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI VÀ  THỰC HIỆN TRONG TUẦN:

- Thực hiện dạy học theo chương trình tuần 13 của học kỳ II, thời khóa biểu số 7; Các tổ chuyên môn, giáo viên triển khai đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ II, nộp đề cương và ma trận đề kiểm tra cuối kỳ cho Thầy Tiến -PHT.

            - Thông báo và hướng dẫn GV, NV làm hồ sơ thâm niên, nâng lương 6 tháng đầu năm 2021 (kế toán, tổ trưởng). Thông báo việc hoàn thành cập nhật trên cổng nhân sự.(Thầy Tân).

            - Báo cáo danh sách, hồ sơ xét chuyển HĐ 68 cho Phòng TCCB Sở (Cô Huệ, Anh Phú).

            - Tập hợp hồ sơ đề nghị cấp học bổng của Đại học FPT trước thứ  năm(Thầy Long, GVCN 12)

            - Tuyển truyền và hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (Công Đoàn, Đoàn TN, Hội Chữ thập đỏ)

            - Rà soát và báo cáo tiêu chuẩn, điều kiện chức danh nghề nghiệp GV theo thông tư 04/2021 (BGH, tổ trưởng và toàn thể GV)

            - Tăng cường kiểm tra nề nếp, giáo dục tư cách tác phong học sinh trong giờ học trên lớp (Giáo viên lên lớp). Khi học sinh ngoài lớp học: kiểm tra, giáo dục và thi đua về: ứng xử, trang phục, tác phong, đầu tóc, không ra khỏi khuôn viên trường (nội quy): Giám thị, Cán bộ Đoàn trực, bảo vệ, GVCN phối hợp thực hiện nghiêm.