Thứ Hai, 25/09/2017

Buổi sáng

- 7h: Chào cờ

- 7h30: Đại hội chi đoàn học sinh

- 9h05: Dạy học theo kế hoạch

Buổi chiều

- 15h25: Trực báo GVCN

- 16h10: chào cờ

- Trực cơ quan (theo phân công đến hết ngày 29/9/2017)

Thứ Ba, 26/09/2017

Buổi sáng

- Dự giờ thăm lớp của BGH( Thầy Kiếm)

Buổi chiều

- Dự giờ thăm lớp của BGH(Thầy Kiếm)

Thứ Tư, 27/09/2017

Buổi sáng

- Dự giờ thăm lớp của BGH(Thầy Tiến)

Buổi chiều

- Dự giờ thăm lớp của BGH(Thầy Tiến)

Thứ Năm, 28/09/2017

Buổi sáng

- Dự giờ thăm lớp của BGH (Thầy Dũng)

- Các tổ báo cáo ds sơ bộ học sinh giỏi (Bc thầy Kiếm)

Buổi chiều

- Dự giờ thăm lớp của BGH(Thầy Dũng)

- Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm các lớp (Thầy Kiếm)

Thứ Sáu, 29/09/2017

Buổi sáng

- 8h00: Kiểm tra sổ biên bản sinh hoạt lớp (Thầy Dũng) – các thầy/ cô nộp sổ ở Giáo vụ)

Thứ Bảy, 30/09/2017

Buổi sáng

- 9h40: Cô Trang – môn toán thao giảng 12A2

- 9h00: Họp HĐ kỷ luật học sinh

Buổi chiều

- 14h30: Tập huấn sử dụng thiết bị công nghệ TT trong dạy học và một số tính năng mới của cổng thông tin ( Ban CNTT, Thầy Tiến chỉ đạo- toàn cơ quan)

Chủ Nhật, 01/10/2017

Buổi sáng

CHUYÊN MÔN:

- Dạy và học tuần 6 theo kế hoạch. Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp. Lập kế hoạch kiểm tra chung định kỳ, học kỳ, báo cáo danh sách sơ bộ học sinh giỏi.

- Các tổ chuyên môn chủ động: Kiểm tra giáo án và Dự giờ thăm lớp

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tiếp tục tổ chức dạy bơi cho HS 11, giải bóng đá nam học sinh.

- Lập kế hoạch tự đánh giá và xây dựng trường chuẩn

- Kế toán: Thông báo các chế độ của giáo viên ở bản để giáo viên biết và nhận. Quyết toán dứt điểm các khoản tạm ứng, thanh toán kịp thời các chế độ của giáo viên.