Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn TNCS HCM

Đoàn TNCS HCM

Cập nhật lúc : 14:55 16/02/2016  

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAO THẮNG NĂM 2015 - 2016

STT

Họ tên

Năm sinh

Chi

đoàn

Đảng viên

Chức danh

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Hồ Đắc

Long

1987

 

GV

 

BT

 

2

Nguyễn Đình Minh

Tâm

1985

 

GV

 

PBT

 

3

Hồ Nguyễn Quốc

Việt

1985

 

GV

 

PBT

 

4

Hà Đào Bình

Phú

1984

 

GV

X

UVTV

 

5

Lê Thị

Tuyết

 

1984

GV

X

UVTV

 

6

Võ Thị Kim

Phượng

 

1985

GV

 

 

 

7

Nguyễn Thị

Điệp

 

1986

GV

 

 

 

8

Nguyễn Đăng

Nguyên

1998

 

12B1

 

 

 

9

Lương Thanh

Toàn

1997

 

12B2

 

 

 

10

Võ Hoàng Các

Nhi

 

1998

12B3

 

 

 

11

Trần Ngọc

Thành

1999

 

11B2

 

 

 

12

Tống Văn Bảo

Thạnh

1999

 

11B3

 

 

 

13

Lâm Thục

Châu

 

1999

11B4

 

 

 

14

Trần Thị Thảo

Hiền

 

2000

10B6

 

 

 

15

Lương Hào

Nam

1999

 

LCĐ

 

 

 

Số lượt xem : 8788