Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 16:09 12/01/2016  

Chi bộ Chi bộ trường THPT Cao Thắng gồm có 23 đồng chí (trong đó có 10 nam và 13 nữ). Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm có 5 đồng chí.

 

 

 
Họ và tên: NGUYỄN KIẾM
Chức vụ: Bí thư chi bộ
Email: nguyenkiem2017@gmail.com
Điện thoại: 0905970232
Địa chỉ: Huế
 
Họ và tên: PHÙNG VĂN HẢI
Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ
Email: phhai227@gmail.com
Điện thoại: 0914478558
Địa chỉ: Huế
 
Họ và tên: VÕ THANH BẮC
Chức vụ: Ủy viên
Email:

 

Điện thoại:

0978964557

Địa chỉ: Huế
 
Họ và tên: HÀ ĐÀO BÌNH PHÚ
Chức vụ: Ủy viên
Email:

 

Điện thoại:

01692367700

Địa chỉ: Huế
 
Họ và tên: ĐOÀN VĂN TIẾN
Chức vụ: Ủy viên
Email:

doanvantien6979@gmail.com

Điện thoại:

0983030701

Địa chỉ: Huế

Số lượt xem : 2815