Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán

 

Tổ trưởng:

Nguyễn Văn Thiện

Chuyên môn: Cử nhân Toán
Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng chuyên môn, giảng dạy môn Toán
Điện thoại:

0983399541

Email:  
 
Tổ phó:

Nguyễn Thị Bích Trang

Chuyên môn:

Cử nhân Toán

Lĩnh vực phụ trách: Tổ phó chuyên môn, giảng dạy môn Toán
Điện thoại:

01278720095

Email:  
 
                       

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT Họ tên Điện thoại Email Ảnh
1 Lê Vũ Tâm Anh 0945590505    
2 Tạ Văn Đức 0985029784    
3 Lê Thị Hạnh 0986398547    
Trần Thị Hoà 01205666582    
5 Trần Thị Hương 0976294052    
6 Bùi Thị Mỹ Liên

01649826160

   
7 Trần Thị Thanh Thảo

0916977525 

   
8

Nguyễn Chí Thìn

0987375754 

   
9

Trương Anh Tùng

0906230723

   

 

Số lượt xem : 10857