Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 25/08/2012  

Phó Hiệu Trưởng_Đoàn Văn Tiến

 

  
Họ và tên: Đoàn Văn Tiến
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Email:

doanvantien6979@gmail.com

Điện thoại: 0543.823.839
Địa chỉ: 210/22/5 Điện Biên Phủ-Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách quản lý tổ: Toán, Tin Học, DV, Điện KTCN

- Tổ chức phân công theo dõi LĐVS, nền nếp học sinh.

- Giáo dục Hướng nghiệp, dạy nghề, Cơ sở vật chất.

 

Số lượt xem : 2320