Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Phó Hiệu Trưởng _Nguyễn Kiếm

 

Họ và tên: Nguyễn Kiếm
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Email: nkiem.ct@hue.edu.vn
Điện thoại: 0905970232
Địa chỉ: 64 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn

Số lượt xem : 1987