Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 17 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

  

Họ và tên: Ngô Đắc Dũng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email:

dungngodac@gmail.com

Điện thoại: 054.3824112
Địa chỉ: 6/42 Khu tập thể Xã Tắc, Thuận Hòa, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

- Tổ chức cán bộ.

- Kế hoạch, tài chính và xây dựng CSVC trường học.

 

 

Số lượt xem : 7793