Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 22 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

  

Họ và tên: Ngô Đắc Dũng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email:

nddung.ct@hue.edu.vn

Điện thoại: 054.3824112
Địa chỉ: 6/42 Khu tập thể Xã Tắc, Thuận Hòa, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

- Tổ chức cán bộ.

- Kế hoạch, tài chính và xây dựng CSVC trường học.

 

 

Số lượt xem : 9590