Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 13:01 19/09/2016  

Kế hoạch về việc tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn, Đại hội chi Đoàn các lớp tiến tới Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 – 2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017; Chương trình công tác Đoàn của trường THPT Cao Thắng năm học năm học 2016 – 2017; Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội chi Đoàn các lớp tiến tới Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 – 2017; Ban Thường vụ Đoàn trường có kế hoạch cụ thể như sau:

                  

 

THÀNH ĐOÀN HUẾ                 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

                             ***                                            

                   Số:  03 - KH/ĐTN      Huế, ngày 14 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn, Đại hội chi Đoàn các lớp tiến tới Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 – 2017

---------------------

              Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017; Chương trình công tác Đoàn của trường THPT Cao Thắng năm học năm học 2016 – 2017; Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội chi Đoàn các lớp tiến tới Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 – 2017; Ban Thường vụ Đoàn trường có kế hoạch cụ thể như sau:

1. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn ở các chi Đoàn lớp

* Mục đích: hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội ở chi Đoàn các lớp đúng với quy trình, trình tự, hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

* Thời gian: 15 giờ 30 phút thứ bảy ngày 17 tháng 09 năm 2016

* Thành phần:

               + Đối với khối 11 và khối 12: Bí thư, phó bí thư và ủy viên ban chấp hành chi Đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2016 

               + Khối 10: 03 Đoàn viên nhiệt tình, năng nổ ưu tiên ban cán sự lớp

* Địa điểm:  P15

Lưu ý: toàn bộ ĐVTN phải mặc áo Đoàn trong quá trình tập huấn

2. Đại hội chi đoàn các lớp

Chi đoàn lớp có số lượng Đoàn viên từ 9 Đoàn viên trở lên sẽ tiến hành tổ chức Đại hội. Còn các chi Đoàn có số lượng đoàn viên ít hơn 9 Đoàn viên sẽ tổ chức Đại hội liên chi Đoàn trong đó.

* Đại hội điểm (đại hội mẫu)

+ Tổ chức ở chi Đoàn lớp 12B3 vào tiết sinh hoạt ngày thứ hai (19/09/2016) tại phòng số 15.

+ Thành phần: toàn bộ Đoàn viên lớp 12B3

+ Đại hội chi đoàn lớp 12B3 sẽ mời mỗi chi đoàn (lớp) một Đoàn viên ưu tú có tham dự lớp tập huấn để Đoàn viên đó về chi đoàn (lớp) chỉ đạo lớp mình Đại hội.

Lưu ý: toàn bộ ĐVTN lớp 12B3 phải mặc áo Đoàn trong quá trình đại hội

 * Đại hội chi Đoàn các lớp:

+ Gồm chi đoàn các lớp của khối 11 và khối 12 và lớp 10B2

+ Thành phần: toàn bộ đoàn viên ở các chi đoàn (lớp)

+ Tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp vào ngày thứ hai (26/09/2016)

+ Địa điểm: ở phòng học các lớp

* Đại hội liên chi Đoàn:

+ Gồm 09 lớp: 10B1, 10B3, 10B4, 10B5, 10B6, 10B7, 10B8, 10B9, 10B10

+ Thành phần: toàn bộ Đoàn viên khối 10.

+ Đại hội chính thức sẽ được tổ chức vào tiết sinh hoạt của khối 10 (chiều thứ hai 26/9/2016) tại P15

Lưu ý: toàn trường mang áo Đoàn vào ngày thứ hai (26/09/2016)

3. Đại hội Đoàn trường: tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 16/10/2016.

 Trên đây là kế hoạch tập huấn cán bộ Đoàn, tổ chức đại hội chi Đoàn các lớp tiến tới tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 - 2017.

                 

Nơi nhận:                                                                     

 - Thành Đoàn (báo cáo)          

- Chi Ủy; BGH (báo cáo)                

- GVCN các lớp (phối hợp chỉ đạo)              

- Chi đoàn (lớp) (thực hiện)

- Đoàn trường (thực hiện)

- Lưu VPĐ.       

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

HỒ ĐẮC LONG

 
Download file đại hội chi đoàn lớp tại đây
Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác