Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 11:03 14/11/2016  

Kế hoạch về việc hưởng ứng “ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2016.

Căn cứ thông báo số 2502/SGD ĐT – CTTT – HSSV về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2016 ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ thông báo số 2537/SGD ĐT – CTTT – HSSV về việc tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017 ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế. BCH Đoàn trường có kế hoạch cụ thể như sau:

THÀNH ĐOÀN HUẾ

ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAO THẮNG
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Số: 06 /KH-ĐTNCT

Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 KẾ HOẠCH

Về việc hưởng ứng “ngày thế giới tưởng niệm

các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2016

và tham gia cuộc thi “giao thông học đường” năm học 2016 – 2017

 

  Căn cứ thông báo số 2502/SGD ĐT – CTTT – HSSV về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2016 ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Căn cứ thông báo số 2537/SGD ĐT – CTTT – HSSV về việc tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017 ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 BCH Đoàn trường có kế hoạch cụ thể như sau:

 A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao ý thức của Đoàn viên thanh niên về an toàn giao thông từ đó chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Góp phần vào việc nâng cao văn hóa giao thông, công cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị

2. Yêu cầu: 

Tuyên truyền rộng rãi cho toàn bộ Đoàn viên thanh niên trong nhà trường

Tất cả các chi Đoàn lớp dựa trên kế hoạch Đoàn trường để xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch Đoàn trường đưa ra

B. NỘI DUNG

I. Phát động phong trào hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2016.

1. Thời gian phát động: 14/11/2016 đến 18/11/2016 (01 tuần)

2. Hình thức:

Mỗi lớp thiết kế một bức tranh hoặc một hình ảnh đời sống hàng ngày trên khổ giấy A3 có đóng khung có kính, in màu, ép plastic. Ưu tiên có sử dụng công nghệ thông tin.

Yêu cầu: sản phẩm phải có tên tác phẩm và phải thể hiện rõ “tính giáo dục cho các em học sinh về nhận thức đúng khi tham gia giao thông”.

Lưu ý: trước khi trình bày sản phẩm phải thông qua giáo viên chủ nhiệm và phải có chữ ký giáo viên chủ nhiệm ở phía dưới tác phẩm và nộp sản phẩm tại văn phòng Đoàn trước ngày 18/11/2016.

3. Ban tổ chức, ban giám khảo

a. Ban tổ chức

Thầy Đoàn Văn Tiến – Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

Thầy Hồ Đắc Long – BT Đoàn

Phó ban

Thầy Hồ Nguyễn Quốc Việt – PBT Đoàn

Thầy Nguyễn Đình Minh Tâm – PBT Đoàn

Ủy viên

Ủy viên

b. Ban giám khảo:

Thầy Hồ Đắc Long – BT Đoàn

Thầy Hồ Nguyễn Quốc Việt – PBT Đoàn

Trưởng ban

Phó ban

Cô Phan Ngọc Thùy Dương – UVBCH

Thư ký

Cô Nguyễn Thị Hoài - UVBCH

Ủy viên

Lưu ý: Ban giám khảo họp vào lúc 15h00 ngày 18 tháng 11 năm 2016 để lựa chọn các tác phẩm đạt giải

Căn cứ vào quy chế thi đua năm học 2016 – 2017. Những lớp nào có nộp sản phẩm tại phòng Đoàn sẽ có hình thức cộng 10 điểm thi đua. Bên cạnh đó ban giám khảo sẽ chọn ra

+ 01 Giải nhất cộng 20 điểm thi đua

+ 02 Giải nhì cộng 15 điểm

+ 03 Giải ba cộng 10 điểm thi đua

+ 06 Giải khuyến khích cộng 7 điểm thi đua

Ban tổ chức sẽ chọn một vài tác phẩm tiêu biểu để trưng bày trong khuôn viên nhà trường.

II. Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”

1. Hình thức: Đăng ký qua trang web: http://giaothonghocduong.com.vn

2. Vòng thi cấp trường:

Bao gồm 10 tuần thi liên tiếp (07/11/2016 đến 26/02/2016).

Mỗi tuần thi bắt đầu 09h00 ngày thứ hai và kết thúc lúc 17h00 chủ nhật

Mỗi thí sinh thi 01 lần/1 tuần

Lưu ý: thí sinh có điểm cao nhất của mỗi trường qua 10 tuần sẽ được chọn dự thi cấp Tỉnh theo lịch.

Ban thi đua sẽ thống kê để cộng điểm thi đua theo quy chế thi đua năm 2016 - 2017 vào cuối tháng 11, tháng 12, tháng 01/2017 và tháng 02/2017   

Nơi nhận:

+ Thành Đoàn, Chi ủy(báo cáo)

+ Ban giám hiệu (phối hợp)

+ GVCN các lớp (chỉ đạo)

+ Toàn bộ học sinh (thực hiện)

+ Lưu: VPĐ

 

DUYỆT BGH NHÀ TRƯỜNG       TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

    KT. HIỆU TRƯỞNG                               Bí thư

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG                              

           Đã ký                                              Đã ký

 

       Đoàn Văn Tiến                             Hồ Đắc Long

 

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác