Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 08:08 15/12/2015  

Danh sách học sinh vắng, trễ tuần 16

Thứ Lớp Học sinh vắng
2 11A1 0
11A2 Hải p
11A3 Lợi
11A4 Nhật đ.mắt
11B1 0
11B2 0
11B3 0
12A1 0
12A2 Nam p, Hải p, D.Linh p
12A3 Hiếu
12B1 0/V.Anh,Tuấn trễ
12B2 Giang (tang)
12B3 0
12B4 0/Ngọc, Linh 2,Uyên,Huy trễ
12B5 0
10A1 0
10A2 Quang p
10A3 U.Nhi p
10B1 0
10B2 Trâm p
10B3 Ngọc p
10B4 Long p
10B5 Hoài p
10B6 0
10B7 Nguyện p,Thanh p
10B8 Hoàng p,Nhật p
11B4 Ngọc p
11B5 Pháp p
11B6 0
3 11A1 0
11A2 0
11A3 Hiếu p
11A4 Run đ.mắt
11B1 0
11B2 Hoàng p,C.Linh xin về
11B3 0
12A1 0
12A2 Miên /Tú trễ/ Cẩm bỏ tiết
12A3 Kiên p
12B1 Thủy p/Phước xin về
12B2 Q.Anh tái khám
12B3 C.Nhi p
12B4 0
12B5 V.Linh p,P.Thành,Hưng, Quỳnh khám NVQS
10A1 0
10A2 0
10A3 0
10B1 0
10B2 0
10B3 0/Vy,Phượng bỏ tiết 
10B4 0
10B5 Tường p
10B6 0
10B7 0/Lộc trễ
10B8 Yến p
11B4 0
11B5 Đào viện, Quỳnh p
11B6 Đ.Cường p
4 11A1 0
11A2 0
11A3 Hiếu p
11A4 Run đ.mắt,Bảo trễ,Châu,Hào
11B1 N.Thảo p
11B2 Ngân p,Ruấn p,Nhi p,Thảo p,N.Hoàng p,Hưng tang
11B3 0
12A1 0
12A2 Trường/ Tấn bỏ tiết
12A3 0
12B1 Thủy p
12B2 Trâm p,Nhi p
12B3 Tiên ,C.Nhi p,Duyên ngộ độc
12B4 Linh 2 tang
12B5 Minh p/Lành bỏ tiết
10A1 0
10A2 Phong p
10A3 Tài p
10B1 Lộc p
10B2 0
10B3 0
10B4 0
10B5 0
10B6 0
10B7 Nauy đ.mắt,Lộc xin về/Nhật trễ
10B8 0/Khoa bỏ tiết,Yến trễ
11B4 T.Nhi p
11B5 Đào viện, Quỳnh p
11B6 Hiếu p,Tuấn p
5 11A1 0
11A2 0
11A3 0/Tuấn trễ
11A4 0/Trung trễ
11B1 0/Thịnh ko b.tên
11B2 Hưng tang,Hằng p, B.Trân
11B3 U.Nhi p
12A1 Tùng p
12A2 0/Phương,Cẩm trễ
12A3 Hiếu /Bảo,Xuân,ý trễ
12B1 Hiếu ,Trinh ,Trang,Nhung trễ
12B2 0
12B3 Hương p
12B4 Ý p
12B5 Phượng 
10A1 NGHỈ HỌC
10A2
10A3
10B1
10B2
10B3
10B4
10B5
10B6
10B7
10B8
11B4
11B5
11B6
6 11A1 0
11A2 0
11A3 0
11A4 Run đ.mắt,/Nhi,Hào,Thanh trễ, Thiện xin về
11B1 0/Uyên,Trâm trễ
11B2 C.Tường
11B3 0
12A1 0/Phú trễ, T.Tiên xin về
12A2 0/Quang,Phi,Thi,Phương trễ
12A3 Luýt,Ý,Xuân bỏ tiết/Kiên,Đạt,Dương trễ
12B1 0
12B2 0/Ngọc trễ
12B3 0
12B4 0
12B5 P.Thành p,Hưng p
10A1 0
10A2 Uyên p
10A3 0
10B1 0
10B2 0/Hiếu phụ huynh đón về
10B3 0
10B4 0
10B5 0
10B6 0
10B7 Nguyện p
10B8 H.Đức p,Long p
11B4 0/Nhung trễ
11B5 Tường viện
11B6 0/Hiếu xin về
7 11A1 0
11A2 Doanh p
11A3 0
11A4 Run /Phụng xin về
11B1  
11B2 B.Trâm,Tường,Ngọc Hảo p
11B3 Thạnh p
12A1 Tiên p
12A2 0
12A3  
12B1 Trinh p
12B2 Tâm p
12B3 C.Nhi p
12B4 Huy p
12B5 0
10A1 0/P.Anh xin về
10A2 0
10A3 0
10B1 0
10B2 Hiếu xin nghỉ 2 tiết đầu
10B3 Thủy đi tổng kết năng khiếu
10B4 Uyên p,Thông p,Hiếu p
10B5 Hương p,Bách xin về
10B6 0
10B7 Nguyện p, My 
10B8 Khoa p,Hòa p
11B4 0
11B5 Tường p,Hiếu p,Quỳnh p
11B6 0/Phú xin về

Số lượt xem : 388

Các tin khác