Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Đăng nhập
 » Đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 11:13 19/10/2015  

Chi bộ Chi bộ trường THPT Cao Thắng gồm có ... đồng chí (rong đó có ... nam và ... nữ). Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm có 5 đồng chí.

 

 
Họ và tên: NGUYỄN KIẾM
Chức vụ: Bí thư chi bộ
Email: nguyenkiem2017@gmail.com
Điện thoại: 0905970232
Địa chỉ: Huế
 
Họ và tên: PHÙNG VĂN HẢI
Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ
Email: phhai227@gmail.com
Điện thoại: 0914478558
Địa chỉ: Huế
 
Họ và tên: VÕ THANH BẮC
Chức vụ: Ủy viên
Email:

 

Điện thoại:

0978964557

Địa chỉ: Huế
 
Họ và tên: HÀ ĐÀO BÌNH PHÚ
Chức vụ: Ủy viên
Email:

 

Điện thoại:

01692367700

Địa chỉ: Huế
 
Họ và tên: ĐOÀN VĂN TIẾN
Chức vụ: Ủy viên
Email:

doanvantien6979@gmail.com

Điện thoại:

0983030701

Địa chỉ: Huế

Số lượt xem : 141