Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở "

Đăng nhập
 » Đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Chi bộ
Chi bộ trường THPT Cao Thắng gồm có ... đồng chí (rong đó có ... nam và ... nữ). Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm có 5 đồng chí.