Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Chi bộ
Chi bộ trường THPT Cao Thắng gồm có ... đồng chí (rong đó có ... nam và ... nữ). Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm có 5 đồng chí.