Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Bài giảng trên truyền hình

Bài giảng trên truyền hình

Bài giảng lớp 12 trên truyền hình TRT từ 13/04 - 18/04