Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 07 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh