Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

HOÃN SƠ KẾT HỌC KỲ I

HOÃN SƠ KẾT HỌC KỲ I

Do thời tiết mưa to nên nhà trường hoãn sơ kết học kỳ I vào sáng thứ hai (16/01/2017). Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau. Quý thầy cô và học sinh vẫn học bình thường theo TKB

Hoạt động đoàn thể

Khoa học & Công nghệ

Thư viện ảnh

 • Hội đồng giáo viên Cao Thắng

 • Hội nghị Công đoàn

 • Hội nghị Công đoàn

 • Hội nghị Công đoàn

 • Hội nghị Công đoàn

 • Hội nghị CBCCVC

 • Hội nghị CBCCVC

 • Hội nghị CBCCVC

 • Hội nghị Công đoàn

 • Hội nghị CBCCVC

 • Bóng đá 2015

 • Bóng đá 2015

 • Bóng đá 2015

 • Bóng đá 2015

 • Bóng đá 2015

 • dsc01460

 • dsc01218

 • Bóng đá 2015

 • Bóng đá 2015

 • dsc01218